Aktualizace webu na žádosti z okresů

Na základě žádostí z okresů jsme se rozhodli aktualizovat web, chvilku to potrvá, ale zkusíme vše ztransparentnit a zpřehlednit. Jsme rádi, že se v našem kraji nachází lidé, kteří mají zájem být informováni o chodu krajské rady a to i nad rámec informovanosti skrze rady okresní. Počáteční minimum je, že můžeme uveřejňovat datumy krajských rad a následně zápisů z těchto rad. Zároveň bychom rádi poukázali na zajímavé akce, dokumenty, novinky, když nás o to požádáte nebo nasměrujete. Každopádně…

… bez vás to nepůjde.

Kraj podporuje primárně okresy

Často dostávám otázku, co krajská rada vlastně dělá, protože mnohdy mají lidi pocit, že vlastně nic nedělá. Primárně jsme nadřízenou jednotkou okresů, tedy konsolidujeme požadavky z okresů, komunikujeme s náčelnictvem, informujeme okresy,  řešíme eskalované problémy a staráme se o rozpočty. 

Bohužel v rámci povinností nemáme kapacitu vytvářet krajské a nové akce, i tak ale krajská radá zaštiťuje Východomoravskou lesní školu. To však neznamená, že takové akce nemáme rádi, nepodporujeme nebo s nimi nepomůžeme! Naopak, každý rok vypisujeme v rámci rozpočtu podporu zajímavým akcím v kraji. Jako příklad můžeme uvést Rikitanův memoriál, Plajnerův memoriál, rádcovské kurzy či setkání vůdců.

Zároveň kraj podpoří i vás

Jak jsme zmínili výše, jestliže máte jakoukoliv zajímavou akci a bojíte se, že ji neufinancujete, že se o ní nebude vědět, že na ni bude nedostatek účastníků, pak vězte, že v tom nejste sami! Optimálně byste měli požádat o podporu středisko, následně okres, pak kraj. Jestliže cítíte, že by se to hodilo, klidně nás kontaktujte napřímo, minimálně poradíme, ideálně podpoříme.